Historia

Tillblivelsen och invigningen av Kristi uppståndelse ortodoxa kyrka

Mitt i skogen utanför Arboga har vi en liten församling under Moskvapatriarkatet. Det började med våra två familjer som flyttade ut i skogens tystnad från storstadens buller i mitten av 00-talet. Redan från början fanns drömmarna om att bygga ett kapell till Guds ära. En stormig höstnatt hörde Simon ett brak från skogen. Vinden hade fällt en stor gran och vi såg det som Guds tecken att börja bygga kapellet.

Vi fällde flera träd, kvistade, barkade, sågade upp stockar och lät de torka ett år innan vi byggde stommen på en grund av stenar som vi rullat dit. Storleken och måtten på kapellet bestämdes i ögonblicket, men förebilden var de skandinaviska och karelska traditionella träkyrkorna samt en kyrkomodell som Simon gjort.

På grund av våra knappa ekonomiska medel valde vi att samla in virke till väggar och tak från rivna lador och hus. Ett redigt ladugårdsgolv hämtade vi t ex från en gård i närheten. Efter ett år stod skalet klart, rödmålat för att passa in i miljön och med en rysk tjärad träkupol med gyllene kors på toppen som Simon omsorgsfullt snidat och falsat ihop under vintern.

En tjärad, välvd bräddörr, smal och så låg att vuxna måste buga sig djupt ledde nu in i det ofärdiga kyrkorummet. Arbetet med insidan, var kanske det mest krävande. Medan vi andra åkte till våra lönearbeten och studier eller passade barnen arbetade Simon från morgon till kväll med kyrkrummet.

Det dunkla, mörka rummet förvandlades under sommaren till ett gudomligt ljust och stilla, liturgiskt kyrkorum. Nu fanns det vitputsade innerväggar och en riktig ikonostas med snirkliga detaljer och himmelsblå kupoler med stjärnor på. Väggarna var fyllda med ikoner på viktiga helgon för den ryska och nordiska heligheten, Sergej och Herman från Valamo, Pavel från Obnora, Xenia från St. Petersburg, Anna från Novgorod och många fler. En vägg blev helgad åt Guds moder med olika Gudsmodersikoner. En annan åt Karelens helgon, en tredje åt de som kämpat för den kontemplativa hesykastiska vägen.

Nu murade vi in en liten vedkamin för att kunna hålla värmen på vintern. Med bidrag från Vera Sagers stiftelse kunde vi köpa in ikonlampor, nattvardskärl och andra saker för att kunna fira gudomlig liturgi. Vi sydde och dekorerade dukar till de heliga kärlen.

Så kom äntligen den stora dagen. Med välsignelse från ärkebiskop av Egorjevsk Mark  invigdes kyrkan den tredje januari år 2012. Präst Vitalij, präst Alexander och diakon Pavel firade först moleben med vattenvälsignelse av nattvardskärlen och inventarierna samt hela kyrkans insida. Därefter följde procession runt kyrkan under sång av ”Спаси, Господи, люди Твоя …” (”Fräls, o Herre, Ditt folk…”) Även klockstapeln med den helige Sergejs ikon välsignades med heligt vatten. Sedan ringdes i klockorna för kyrkans första liturgi, vilken utfördes med stor andakt och andlig glädje bland såväl prästerskap, kör (under ledning av Raissa Martin) och de andra närvarande.

Ett tjugotal människor tog emot nattvardens mysterium och efteråt höll fader Vitalij en underbar predikan som rörde många till tårar. Han sade bland annat att en ny stjärna har tänts på den nordiska stjärnhimlen och att Kristi ljus kommer skina för människorna genom denna nya kyrkbyggnad och i människornas hjärtan som beder här. Han sade också att ”dessa väggar är byggda med kärlek” och att han se att det behagar Gud eftersom det inspirerar och gläder alla människor som har kommit hit. Prästerna överlämnade även några gåvor till kyrkan, ett Evangelium för altarbordet, ett rökelsekar och en handmålad ikon från Moskva; Guds moder av Don.

Efter liturgin bjöd våra flitiga och duktiga fruar på kolpiroger och borsjtj (rysk rödbetsoppa). Alla gäster hade även tagit med sig gåvor till vårt festbord.

Sedan dess har det fortsatt att firas liturgier här och flera människor har anslutit sig till vår lilla gemenskap.
Med vänlig hälsning i Kristus
Simon och Nikolaj

Skrivet 8 juli 2012
Gudstjänster och kontakter

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *