Liturgien och Ordningen för förlåtelse i Arboga

Strax före Stora Fastan utfördes den Gudomliga Liturgien och Ordningen för förlåtelse i Kristi Uppståndelses svenska ortodoxa gemenskap i Arboga. Efter det att alla församlingens medlemmar och gäster tagit del av Kristi Kropp och Blod, utfördes Aftonsången, efter vilken alla bad varandra om förlåtelse och fick prästens välsignelse inför Stora Fastan.

 
 


Посмотреть все фотографии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *